Trang chủ » Thơ Hay » Kén Rể
banner youtube amthucquan

Kén Rể

Gái rượu nhà ta trổ mã rồi
Bày trò kén rể … mọi người ơi
Nàng Hương gạo tốt chờ dâng hưởng
Mỹ tửu men nồng đợi đến nơi
Võ nghệ cao cường lòng hiếu để
Vần thơ lỗi lạc ý trung ngời
Tình thương nghĩa ái lời nhân hậu
Chữ tín làm duyên … đặng Chủ mời …

1457618_10201495185235481_315296110_n Kén Rể

 

Supa Long – 23/11/13