Trang chủ » Thơ Hay » Nhân Quả
banner youtube amthucquan

Nhân Quả

Khi ta khóc tiếng chào đời,

Là Khi nghe thấy vạn lời yêu thương,

Nghiệp duyên dẩn lối đưa đường,

Từ bi, ai oán, tình thương muôn loài,

Trả vay, vay trả trên đời,

Kinh xưa còn đó, vạn lời khó phân,

Làm sao vứt bỏ nợ trần,

Còn vương, còn nợ, còn phân, còn giành,

Nhân Quả, nghiệp chướng rành rành,

Tại sao không thấy, còn tranh làm gì ???

Lời Phật bất khả tư nghì,

Tâm linh tương ưng, tạc ghi vô hình,

Ai ơi ! Đừng có phân minh,

Tại đây, tại đó, tại mình, tại ta,

Khắp nơi trong cỏi Ta Ba,

Thế gian đều dzậyy không là riêng ai,

Tham thiền, Niệm Chú hằng ngày,

Giúp nhau trong cảnh bi ai Khốn cùng,

Đến Khi ” Ngày ấy ” lâm chung,

Không cười, không khóc, ung dung trở về !!!

Tặng cả nhà bài thơ “Nhân Quả” đọc cho vui và nghiệm lại bản thân !!!

252564_1955015509023_5026451_n Nhân Quả

Supa Long – 10 Tháng 9 2011